<< Laupäev, 3. september 2011 
Lääne Elu

JUHTKIRI:
Monopolil on päitsed peas
(5) >>

Oktoober toob kallima vee (12)
Konkurentsiamet kinnitas Haapsalu Veevärgi hinnataotluse, mis tähendab tarbijaile 20–200protsendilist hinnatõusu. Ainult Palivere rahvas hakkab maksma kahe sendi võrra praegusest vähem. >>

Haapsallane sõidab rattaga Inglismaale (7)
Haapsalust pärit 26aastane Martin Kumm (pildil) kavatseb sõita jalgrattaga Inglismaale kooli. >>

Hiirepesa lasteaias lõppes remont
Neljapäeval pidas Martna Hiirepesa lasteaed kooliaasta alguse traditsioonilist pudrupäeva vastremonditud ruumides. >>

De la Gardie lossis algab lõpuks remont (1)
Lähiajal peaks algama De la Gardie lossi ümberehitus õendushoolduskeskuseks, sest ehituskonkurss on lõppenud ja ehitajaga leping sõlmitud. >>

Lääne Elu ilmub trükis teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval.

Toimetuse lahtioleku ajad: E–R kl 8.30–17

Toimetuse aadress

Telefonid


Faks

Elektronpost

Peatoimetaja
Toimetajad
Reklaam
Küljendaja
Korrektor
Fotograaf
Kuulutuste vastuvõtjad

Raamatupidaja
Vastutav väljaandja

Trükkija

Posti 30 , 90504 Haapsalu

toimetus +372 473 7222
kuulutused ja reklaam
+372 473 7111, +372 473 7222
+372 473 7040

infole.ee

Tarmo Õuemaa
Lehte Ilves
Kaire Reiljanreklaam@le.ee
Lauri Oja
Heli Tammik
Arvo Tarmula
Kaja Klettenberg
Helen Viispert
Vilma Höövel
Katrin Pärnpuu

Trükikoda Printall

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid toimetada ning lühendada nende selguse huvides.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.


Muuseumipark jäi vahtratest ilma
Lääne Elu poole on pöördunud murelikud linnaelanikud, kes kurdavad pargi tühjenemise ja väärtuslike puude kadumise üle.Nostalgiapäevade staar on Tõnis Mägi
Seitsmendat aastat möödub septembri teine nädalavahetus Haapsalus nostalgiapäevade rütmis. Seekord „Limonaadi Etsi” ja Tõnis Mäega.Hokilegend
Sven Tumba Johansson sai 80.EALLi liige www.eall.ee